Резултати от Областния кръг на XIII Национална олимпиада по Гражданско образование

Изх. № РУО1-12035/16.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от Областния кръг на олимпиадата по Гражданско образование за трите възрастови групи, са обявени на сайта на 32 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски, на следния линк:

https://www.school32.com/olimpiadi_1_bg.html

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД