Резултати от Областния кръг на XV Национална олимпиада по Гражданско образование

Изх. № РУОч-15699/27.04.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по Гражданско образование за първа възрастова група: І – ІV клас,  втора възрастова група: V-VII клас, трета възрастова група: VIII – X клас и четвърта възрастова група:  XI–XII клас, са обявени на сайта на 32. СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ – https://school32.com/

Повече информация на следния линк: Резултати

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД