Резултати от Областния кръг на XVI Национална олимпиада по гражданско образование

Изх. № РУО1-11515/09.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование, са обявени на сайта на 32 СУИЧЕ “Св. Кл. Охридски“, на следния линк:

https://school32.com/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

 

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

СОФИЯ-ГРАД