Резултати от олимпиада по БЕЛ

Изх. № РУО1-7368/20.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по български език и литература са публикувани на сайта на училището координатор – НФСГ: https://www.nfsg-sofia.net/documents/2023olmp_bel.html

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД