Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-9461/ 04.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас са обявени на сайта на 125. СУ: https://sou125.com/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/674-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.

Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на учениците в сградата на 125. СУ „Боян Пенев“, ж.к. Младост1, ул. „Никола Генадиев“ № 1 на 06.04.2023 г. от 15.30 часа до 17.30 часа и на 07.04.2023 г. от 14.00 часа до 17.00 часа.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД