Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-11601/10.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ НАЧАЛНИ,

ОСНОВНИ, ОБЕДИНИНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас , са обявени на сайта на СМГ  „Паисий Хилендарски“, на следния линк:

https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2024/04/09/8823/proletno-matematichesko-systezanie-rezultati-za-iv-klas-v-sofiya-grad-prez-2023-2024-uchebna-godina/

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД