Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1-13706/07.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2021/2022 г. са публикувани на сайта на 125. СУ „Боян Пенев“ на следния линк: https://sou125.com/images/files/2022/PMS22_-_4__rezultati_-za_sayta.pdf.

Всички желаещи ученици и техните родители могат да се запознаят с писмената работата на ученика в сградата на 125 СУ. Подробности може да видите на сайта: https://sou125.com/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/653-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №PД10-373/17.03.2022 r.

на министъра на образованието и науката/