Резултати от ученическата конференция на тема „100 години от подписването на Ньойския договор и последиците от него“

Изх. № РУО1 – 15825/20.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че Институтът за исторически изследвания при БАН в партньорство с РУО – София-град организира ученическа конференция с ученици от гимназиален етап на тема „100 години от подписването на Ньойския договор и последиците от него“. Целта на инициативата е да стимулира интереса на учениците за запознаване, издирване и проучване на историята и за разгръщане на творческата им изява с помощта на научни ръководители от Института за исторически изследвания и на учители по история и цивилизации от училищата.

Презентации по темата изготвиха ученици от следните столични училища:

 • 1 СУ „Пенчо Славейков“ – учители Атанас Кралев и Йорданка Станева.
 • 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – учители д-р Сия Никифорова и д-р Силвия Калпакова.
 • 18 СУ „Уилям Гладстон“ – учител Георги Станев.
 • 56 СУ „Проф. Константин Иречек“ – учители Надежда Стойкова и Диана Илиева.
 • 73 СУ „Владислав Граматик“ – учители Милена Менкова и Тодор Зарков.
 • 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – учители д-р Валентина Павлова и д-р Зорница Велинова.
 • 105 СУ „Атанас Далчев“ – учители д-р Чавдар Ветов и Ренета Димитрова.
 • 125 СУ „Боян Пенев“ – учител Пламен Салтиров.
 • 127 СУ „Иван Денкоглу“ – учители Христина Руменова-Михайлова и Боряна Маркова.
 • 134 СУ „Димчо Дебелянов“ – учител Павлина Календерова.
 • Първа АЕГ – учител Илияна Григорова-Ангелова.
 • Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ – учители Надежда Алексиева и Елена Григорова.
 • СМГ „Паисий Хилендарски“ – учители д-р Антоан Тонев и Евдокия Ангелова.
 • НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – учители Стоян Терзиев, Пламен Янков и Кристина Ушева.

Поради въведените ограничения заради усложнената епидемична обстановка в страната, конференцията не се проведе присъствено, но проектът може да бъде отчетен като успешен. Предоставените от участниците презентации са публикувани на сайта на  Института за исторически изследвания към БАН в рубриката „Дейности“, подрубрика „Проекти. Научно-приложни проекти“ – http://ihist.bas.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%ba/

Грамотите на учителите и на участниците, представили своите презентации, могат да бъдат получени от представител на съответното училище в РУО – София-град, етаж 4, стая № 422.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД