Рекламни материали по проект „Успех за теб“

Изх. №РУО1-236/04.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ

„УСПЕХ ЗА ТЕБ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 08.01.2024 г. (понеделник), 09.01.2024 г. (вторник) и 10.01.2024 г. (сряда), в сградата на РУО – София-град, ет. 4, стая 406, от 09:00 часа до 12:30 часа ще получите рекламни материали по проект „Успех за теб“ (плакати, папки, бележници, химикали и информационни табели), съгласно приложения график.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за точно спазване на графика.

График:

  1. 08.01.2024 г.: Училища от райони „Витоша“, „Връбница“, „Възраждане“, „Изгрев“, „Илинден“ и „Искър“.
  2. 09.01.2024 г.: Училища от райони „Красна поляна“, „Красно село“, „Кремиковци“, „Лозенец“, „Люлин“, „Младост“ и „Надежда“.
  3. 10.01.2024 г.: Училища от райони „Нови Искър“, „Оборище“, „Овча купел“, „Панчарево“, „Подуяне“, „Сердика“, „Слатина“, „Средец“, „Студентски“ и „Триадица“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД