Ресурсна платформа по Гражданско образование

Изх. № РУО1-37263/12.11.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-37212/11.11.2021 г., Ви уведомявам, че фондация „Софийска платформа“ отправя покана за включване в третото поредно представяне на създадената платформата https://гражданско.бг, което ще се състои на 23.11.2021 г. от 18:00 ч.

Платформата е създадена за генериране на материали по предмета „Гражданско образование“ за 11. и 12. клас.

Можете да се регистрирате за представянето на платформата тук, а това е линкът към самото събитие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД