Ресурсна платформа по Гражданско образование

Изх. № РУО1-35631/27.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-35631/26.10.2021 г. Ви уведомявам, че фондация „Софийска платформа“ с подкрепата на фондация „Меркатор“ и Посолството на Федерална република Германия в София създаде платформата https://гражданско.бг за генериране на материали по предмета„Гражданско образование“ за 11. и 12. клас.

Представянето е на 02 ноември (вторник) от 18:30 ч. По време на онлайн събитието организаторите ще демонстрират работата с платформата.

За регистриране за представянето –  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YeYNt8MbJUSSljY7sKzbMA3xqtb_cu1OoCesuiilHhZUNlJPTFE4Ukc3NEM4V1o5UkRJRklTT1JaOS4u

Линк към събитието – https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rd-mtqj8oGdALPPeL_aaTI8q1O3h0fZEz

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД