Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Изх. № РУО1-32017/14.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката – инж. Таня Михайлова, с вх. № РУО1-31944/ 13.11.2019 г., Ви уведомявам, че 17.11.2019 г. е обявен за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия под мотото „Животът не е резервна част“. В тази връзка всички структури на МВР имат готовност да се включат в инициативите, които се организират в третата седмица на месец ноември. От Европейската федерация на жертвите от ПТП на Република България е предоставен достъп до материалите за Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, които може да се използват безплатно и свободно при условие, че не се променят или премахват съществуващите лога на следния адрес: https://worlddayofremembrance.org/galleries/poster-gallery/posters-2019/

Предоставен е и линк за заявяване на събитията: https://worlddayofremembrance.org/submissions/event-submission-form/

В София Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия ще бъде отбелязан  на 17.11.2019 г. от 10.30 часа в храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Приложения:

  1. Обръщение на Младен Маринов – министър на МВР.
  2. Мото на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД