Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Изх. № РУО1-32169/12.11.2020 г..

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Областната администрация на област София-град с вх. № РУО 1-31364/09.11.2020г., Ви уведомявам, че с решение от 26 октомври 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на месец ноември е определена за Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Всяка година Министерство на вътрешните работи се присъединява към събитията в памет на загиналите при движение по пътищата на страната и извън нея. През 2020 г. Световният ден е на 15 ноември

В тази връзка, Ви предоставям писмо-обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски.

 

Приложение: 1. Обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД