Световен епистоларен конкурс

Изх. № РУО1-6202/22.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-52/19.02.2021 г., вх. № РУО 1-6049/ 19.02.2021 г., моля да запознаете учителите и учениците до 15-годишна възраст от повереното Ви училище с правилата на 50-ти епистоларен конкурс за млади хора, организиран от Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО, на тема „Напиши писмо до член на твоето семейство за преживяванията ти в условията на пандемия от COVID-19“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД