Световна седмица на предприемачеството, 18 – 24 ноември 2019 г.

Изх. № РУО1-30069/ 22.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Джуниър Ачийвмънт България с вх. № РУО1-30015/ 21.10.2019 г. Ви уведомявам,  за организирането на Световна седмица на предприемачеството, която тази година ще се проведе между 18 и 24 ноември. Джуниър Ачийвмънт България е домакин за страната ни за инициативата, в рамките на която училищата се включват с разнообразни събития, насърчаващи предприемчивостта на младите хора – иновационни лагери, открити уроци и др.

За допълнителна информация, може да се свържете с координатора на инициативата: Джулия Велинова, тел. 02 9894361, email: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД 02-2339/ 21.10.2019 г. на началника на РУО – София-град)