Сдружение „Операция: Плюшено мече“ – програма „Скритите таланти на България“

Изх. № РУО1-11885/11.04.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-219/09.04.2024 г., вх. №РУО1-11483/09.04.2024 г., Ви уведомявам, че сдружение „Операция: Плюшено мече“ провежда менторска програма „Скритите таланти на България“ – образователен проект, който има за цел всяка година да намира талантливи деца в неравностойно положение и да им дава шанс да бъдат приети във висше училище или да се квалифицират и да започнат работа след завършване на средно образование.

Програмата е подходяща за ученици между 13 и 18 години (VII – XI клас) в момента на кандидатстване, като в нея могат да се включат: деца, лишени от родителска грижа, или от социално слаби семейства; деца със заложби или с изявени дарби; деца с успех Добър 4.00 или по-висок, записани в дневна форма на обучение; деца със силна мотивация за развитие.

Учениците, желаещи да участват в менторската програма „Скритите таланти на България“, могат да кандидатстват до 21.04.2024 г. на електронната страница на сдружение „Операция: Плюшено мече“: https://plushenomeche.org/kandidatstvai/

Сдружение „Операция: Плюшено мече“ е информирано, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училища да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, както и за необходимостта от спазване на законовите изисквания по отношение на информирано съгласие на родителите, в т.ч. и по отношение разгласяване на сведения или данни за деца, включително и на снимки на деца.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД