Седемнадесети математически турнир на Великотърновски университет за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1-1177/ 15.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Факултета „Математика и информатика“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ с вх. № РУО1-551/09.01.2024 г. Ви уведомявам, че Регионално управление на образованието – Велико Търново, Съюза на математиците в България – секция Великотърновски университет, организират Седемнадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас. Турнирът ще се проведе присъствено на 10.03.2024 г. в учебен корпус № 4. на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козарев“ №1.

Желаещите да участват в турнира могат да се регистрират online на: http://www.math-vt.com/ или на електронен адрес mat_turnir @ts.uni-vt.bg. Краен срок за регистрация 08.03.2024 г. до 16:00 ч.

Допълнителна информация за турнира можете да намерите на:  https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2802/ или да получите чрез телефони за връзка на факултета „Математика и информатика“: 062/600461 и 0884679496.

Моля да сведете информацията за турнира на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД