„Седмица на професионалните умения в България“ – дни на отворени врати (28-31.10.2019 г.)

Изх. № РУО1-28748/08.10.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-339/02.10.2019 г., вх. № РУО1-28244/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че под мотото на „Европейската седмица на професионалните умения“ в периода 28-31.10.2019 г. ще се проведе „Седмица на професионалните умения в България“.

Министерство на образованието и науката организира провеждане на „Дни на отворените врати“, при работодатели и в професионалните гимназии. От страна на МОН към работодателските организации е отправена покана да инициират съвместни дейности с професионалните гимназии.

Директорите на професионалните гимназии, на средните и обединените училища с професионални паралелки по време на „Дните на отворените врати“ с оглед кариерно ориентиране на учениците могат да организират и събития с възможност за посещение на ученици от V до VII клас.

Обобщената информация за съвместните дейности с работодателите и организираните от Вас събития в училищата ще бъде поместена на сайта на РУО – София-град.

С оглед гореизложеното, в срок до 17.10.2019 г. очаквам да подадете информация за организираните от Вас събития на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs1nJNXXMmRxLRuQ0jJisZVrvInVli08Nup-wOB9wzMu8vmw/viewform

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД