Секторна стратегия по БДП

Изх. № РУО1-7440/05.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-528/02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на  Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (БДП) за периода 2021-2030 г.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-528/02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Секторна стартегия за безопасност на движението по пътищата (2021-2030).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД