Семейна събота в Национален политехнически музей

Изх. № РУО1-10844/19.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1- 10707/18.04.2023 г. Ви уведомявам, че на 22.04.2023 г. от 11.30 ч. Националният политехнически музей /НПТМ/ – гр. София ул. „Опълченска“ № 66, организира поредната Семейна събота за представяне на най-новото книжно издание „Пътеводител на  НПТМ в две части /за възрастни и за деца/“.

РУО – София-град е партньор на НПТМ в този проект.

Изданието е осъществено със съдействието на Министерство на  културата – конкурс на тема „Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“, 2022.

Моля да сведете информацията за проекта на вниманието на учителите, учениците и на техните родители от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Покана на НПТМ.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г. на

министъра на образованието и науката)