Семинар „Децата строят своите знания и умения за света чрез СТЕАМ“

Изх. № РУО1-14395/08.05.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14236/08.05.2024 г. Ви уведомявам, че на 14.05.2024 г. от 14.00 ч. в 30 СУ „Братя Миладинови“ – гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 125 А, Дружество по закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/ „Обучение“, съвместно с ДГ №184 „Мечо Пух“ и ДГ № 65 „Слънчево детство“, ще проведе семинар за учители и директори на детски градини по проект „Децата строят своите знания и умения за света чрез СТЕАМ“, в рамките на програма Еразъм+. Семинарът ще бъде излъчван и онлайн в You Tube. Онлайн участниците ще получат линк, на който ще бъде излъчвано събитието и достъп до всички материали в електронен формат.

Участниците на място  ще участват в работилници за експериментиране по СТЕАМ подхода с Лего Дупло.

Регистрация за участие на следния линк: https://forms.office.com/e/LGdg0AjVZH

Повече информация за проекта може да намерите в уеб страниците на българските партньори:

ДГ № 184 „Мечо Пух“ – https://mechopuh.info/steamproject.html

ДГ № 65 „Слънчево детство“ – https://dg65.bg/legosteam2023.html

ДЗЗД „Обучение“ – https://it-obuchenie.info/legoduplosteam.html

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-522/11.04.2024 г. на министъра на образованието и науката/