Семинар „Европейска олимпиада по статистика – полза за учители и ученици“

Изх. № РУО1-29587/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Националния статистически институт (НСИ) с вх. № РУО1-28952/10.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 04 и 05 ноември 2019 г. ще се проведе семинар  на тема „Трета Европейска олимпиада по статистика – регламент и насоки за участие“ в Учебно-квалификационния център на НСА, с. Сливек, област Ловеч.

На семинара ще бъдат предствени целите на Европейската олимпиада, правилата за провеждане на националния и европейския кръг, както и други инициативи на НСИ, свързани с повишаването на статистическата култура на учениците.

Целта на семинара е и да се осъществи координация между организаторите, менторите, участвали в предишното издание на олимпиадата, и преподаватели, които проявяват интерес да сформират отбори и да се включат в олимпиадата по статистика.

Подробна информация относно провеждането на олимпиадата – регламент, материали за подготовка и др., е публикувана на сайта на олимпиадата – https://www.nsi.bg/esc-2020/

В срок до 25.10.2019 г. следва да заявите участието на лицата в семинара. Участието е безплатно.

За допълнителна информация се обръщайте към отдел „Статистически изследвания“ към Териториално статистическо бюро на НСИ в гр. София, както и на имейл: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД