Семинар за обучение на медицинските специалисти по въпросите на рака на маточната шийка и необходимостта от първична профилактика

Изх. № РУО1-33606/16.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-33127/ 12.10.2023 г. Ви уведомявам, че Столичната регионална здравна инспекция организира /СРЗИ/ по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г. семинар по въпросите на РМШ и необходимостта от първична профилактика чрез имунизация за медицинските специалисти от столичните основни и средни училища от районите „Нови Искър“, „Панчарево“, „Кремиковци“, „Изгрев“, „Студентски“, „Оборище“ и „Банкя“.

Семинарът ще се проведе в СРЗИ – ул. „Врана“ № 20, заседателна зала на 4-ти етаж, на 01.11.2023 г. от 10.00 часа – за медицинските специалисти от районите „Нови Искър“, „Панчарево“, „Кремиковци“ и от 14.00 ч. – за медицинските специалисти от районите „Изгрев“, „Студентски“, „Оборище“ и „Банкя“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)