Семинар за представяне на част от учебната програма по география и икономика за профилирана подготовка в XII клас – Модул 6

Изх. № РУО 1-9122/22.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо нa ИКИТ-БАН с вх. № РУО 1-8954/19.03.2021 г., Ви уведомявам, че на 31 март 2021 г. от 14:00 часа ще се проведе семинар за представяне на част от учебната програма по география и икономика за профилирана подготовка в XII клас – Модул 6, в частта свързана с геопространствените технологии и дистанционните изследвания. Събитието се организира по линия на образователна инициатива „Космическо училище“ и е подходящо за учители в гимназиален етап и за ученици, които изучават география и икономика в профилирана подготовка.

Участието в събитието е след предварителна регистрация в срок до 30 март 2021 г., включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация. Регистрационната форма е достъпна и от сайта на Космическо училище www.spaceschoolbg.eu

Програмата за събитието се състои от две части – представяне на програмата  от 14:30 до 15:10 часа и въпроси и дискусия от 15:10 до 15:40 часа.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН – тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН – тел. 0877856559, както и на имейл адреса на Космическо училище: [email protected]

Моля да уведомите учителите в гимназиален етап и учениците, които изучават география и икономика в профилирана подготовка за предстоящото събитие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД