Семинар за учители по френски език

Изх. № РУО1-13828/08.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-13261/04.04.2022 г. Ви уведомявам,  че ИК „Колибри”, съвместно с Отдел за образователно сътрудничество към Френския културен  институт в България и Cle International,  организира семинар за учители по френски език  на тема Използване на новите технологии при обучението по френски език”.

Семинарът ще се проведе на 27.04.2022 г. в зала „Славейков” на Френския културен институт – пл. ”Славейков” № 3, както следва: от 11.30 ч. /за учителите, които са втора смяна/ и от 14.30 ч. /за учителите, които са първа смяна./

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието на науката)