Семинар на тема „Учене чрез конструиране в детската градина“

Изх. № РУО1-15520/26.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15463/26.04.2022 г., Ви уведомявам, че на 11.05.2022 година от 14:00 часа в актовата зала на 30. СУ „Братя Миладинови“ ще се проведе семинар на тема „Учене чрез конструиране в детската градина“, организатори са ДГ № 184 „Мечо Пух“, ДГ № 65 „Слънчево детство“ и ДЗЗД „Обучение“.  Семинарът е част от проект, който се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 в периода от 01.09.2020 година до 31.08.2022 година. В него ще бъде представена разработената методология за използване на Лего Дупло конструктивен материал за усвояване на знания и умения от деца на възраст от 3 до 6 години. В семинара може да се участва и онлайн. Участниците на място ще получат пакет от материали за безвъзмездно ползване. За участие е необходима да се направи регистрация на следния линк: РЕГИСТРАЦИЯ

 

Приложение:

  1. Програма на семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД