Семинар на 25.06.2021 г. по проект „Право на участие и глас“, изпълняван от „Надежда и домове за децата“

Изх. № РУО1-19712/16.06.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от „Надежда и домове за децата“ – клон България, със съдействието на Областна администрация – София-град,  с вх. № РУО1 -19294/14.06.2021 г., приложено Ви изпращам покана и програма  за участие за семинар на 25.06.2021 г.

от 11.00 ч., който се организира в рамките на проект „Право на участие и глас“, изпълняван от „Надежда и домове за децата“ – клон България с домакинството на  Областна администрация – София-град, ул. „ Алабин“, № 22.

Приложения:

  1. Покана
  2. Програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД