Семинар обучение на тема: „Суперсилата на младия инвеститор” – инициатива на Комисията за финансов надзор

Изх. № …………………………….

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБУЧАВАЩИ УЧЕНИЦИ ВЪВ ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-9745/06.04.2023 г. Ви уведомявам, че Комисията за финансов надзор (КФН) предвижда семинар обучение „Суперсилата на младия инвеститор“. Инициаторите предвиждат провеждане на три семинара (на 03.05.2023, 10.05.2023 г. и 06.06.2023 г.) с ученици от втори гимназиален етап от профилирани и професионални гимназии с икономическа и финансова насоченост. В рамките на един астрономически час специалисти от КФН ще обучават участниците в разумно използване на цифрови технологии и финансови продукти и услуги и превенция на риска от предлагането на инвестиционни продукти на финансовите пазари.

Семинарите ще се проведат в електронна среда през ZOOM. Регистрация за събитието, както и повече информация може да бъде получена на следния електронен адрес https://forms.gle/pPhLHTr3S9iBQKe9

Моля да сведете информацията за обучението до учителите и учениците във втори гимназиален етап в повереното Ви училище.

 

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД