Семинар, организиран от ДАЗД и РУО – София-град

Изх. № РУО1-8176/27.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Държавна агенция за закрила на детето в партньорство с РУО – София-град, организира в периода 26-28.04.2023 г. /в Регнум Банско Апарт хотел и СПА/ семинар за директори, заместник-директори и координатори на училищни екипи за личностно развитие от столични образователни институции на тема „Родителските и педагогическите отговорности за работа с деца – партньорство на всички заинтересовани страни“.

Желаещите да се включат в срок до 07.04.2023 г. следва да попълнят регистрационна форма на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcoR7p_1aSfJK9cSB1AV0k82cG9SlAKuYvCrHQvVxWpASJyw/viewform?usp=sf_link

След попълване на регистрационната форма, на посочения от Вас е-mail, ще получите договор и проформа-фактура за плащане.

 

Приложение:

  1. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД