Семинар „Партньорството между Република Корея и България, изминалите 30 години и занапред“

 

Изх. № РУО1-32349/19.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по

география и икономика и история и цивилизация

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32243/18.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 17.12.2019 г. от 9:30 до 12:30 ч. в зала „Ню Йорк“, сграда „Capital Fort”, етаж 1  (спирка „Интерекспоцентър – Цариградско шосе, № 90) ще се проведе семинар „Партньорството между Република Корея и България, изминалите 30 години и занапред“, организиран  от Посолството на Република Корея в България.

Целта на семинара е да се задълбочат знанията за Република Корея в различни сфери (икономическото развитие, историята, географията, културата и спорта).

Семинарът се организира за учители по география и икономика и история и цивилизация.

Регистрация за участие на e-mail: [email protected].

За допълнителна информация: София Елефтериу – отдел „Култура“, тел.: 02 9712181.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД