Семинар „Ползите от JUMP MATH методиката“

Изх. № РУО1-22846/15.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-232/13.06.2022 г., вх. №РУО 1-22468/14.06.2022 г. и писмо на  Института за прогресивно образование с вх. №РУО1-22188/13.06.2022 г., приложено Ви изпращам покана за семинар „Ползите от JUMP MATH методиката“, който ще се проведе на 23.06.2022 г. в платформата Zoom.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД