Семинар по проект „Младежи с мигрантски произход в спорта“

Изх. № РУО1-30866/31.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на сдружение ДИА-СПОРТ с вх.№ РУО1-30301/24.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 28.11.2019 г. в хотел „Света София“, София 1301, ул. „Пиротска“ №18 ще се проведе семинар по проект „Младежи с мигрантски произход в спорта“ /Youth with Immigrant Background is Sports/, финансиран от Европейската комисия по програма Erasmus+ Sport. Партньори по проекта са Vantaa City-Sports department и Helsinki Business College /Финландия/, UCAM /Испания/, CESIE /Италия/, Bromma Gymnasium /Швеция/, чиито представители ще участват в семинара.

Главната цел на проекта е да открои ролята на спорта за интегриране на мигранти първо и второ поколение в Европа, да допринесе за активното взаимодействие между институциите, училищата, бизнеса, спортните клубове и др. при реализиране на интеграционните политики.

Приложение:

  1. Програма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД