Семинар по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Рег. № РУО1-4501/05.02.2021 г.

  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ВКЛЮЧЕНИ

В ЕДНОДНЕВНИТЕ СЕМИНАРИ

ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на еднодневните семинари по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в периода 08.02 – 12.02.2021 г., на училищните пощи Ви е изпратен линк и код за достъп за деня, в който сте включени в семинара.

Напомням, че участието Ви е задължително, както и на медиаторите и социалните работници от училищата, в които има назначени такива.

В писмото е посочен началният и краен час на провеждане на семинара за всеки конкретен ден.

При проблеми и въпроси в деня на провеждане на семинара можете да се свържете с представител на РУО – София-град, както следва:

На 08.02.2021 г. – Анелия Апостолова

На 09.02.2021 г. Вероника Кирилова

На 10.02.2021 г. Вилма Доминикова

На 11.02.2021 г. Кристина Габровска

На 12.02.2021 г. Силвия Пеева

 

С уважение,

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД