Семинар с учителите по история и цивилизация

Изх. № РУО1-28968/10.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 19.10.2019 г. от 14.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: Новости в българската историография: Покръстване на българите“ с лектор доц. д-р Георги Николов – заместник-декан на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД