Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ Регионално управление на образованието – София-град

   Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс