Система за управление на лицензите за софтуерни продукти на Майкрософт

Изх. № РУО1- 31410/07.10.2019г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че порталът https://licenses.mon.bg за заявяване на лицензи за продукти на Майкрософт вече е активен.

Във връзка с това, Ви уведомявам, че:

–          Поддръжката на лицензите, съответно на платформата за предоставянето им, както и за технически проблеми и въпроси свързани с портала ще бъде достъпен 24/7 на следните канали: на телефон +35970010488 и имейл [email protected];

–          При използването, на който и да е посочен комуникационен канал, потребителите следва да предоставят информация за училището и позицията, от която се обаждат, както и код по НЕИСПУО на образователната институция;

–          При възникнали затруднения, свързани с автентикацията чрез Evrotrust, следва да използват телефон +359 2 448 58 58;

Достъп до платформата имат директорите на всички образователни институции, като потребителско име и парола може да получите на място в РУО – София-град, стая 510.

Директорите, които са заявили, или ще заявят, че не разполагат със смартфон и няма да могат да използват приложение за двуфакторна идентификация, трябва предварително да попълнят декларация и да я подадат в РУО – София-град, стая 510.

Приложения:

  1. Декларация;
  2. Ръководство за работа в портала.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД