Скоростно изкачване на стълбите към Националния храм – паметник „Шипка“

Изх. № РУО1 – 28130/18.07.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-27880/14.07.2022 г., Ви уведомявам, че по повод Националните чествания на 145-та годишнина от Шипченските боеве, се организира състезание по Скоростно изкачване на стълбите към Националния храм – паметник „Шипка“. Състезанието ще се проведе на 19.08.2022 г. от 10:30 часа. Право на участие имат състезатели от 5 – 12 клас, съгласно регламента на състезанието. Заявка за участие се подава чрез приложената таблица, която следва да бъде попълнена и изпратена в срок до 22.07.2022 г. в Регионално управление на образованието – Габрово.

 

Приложение:

1.Регламент за участие.

2.Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД