Следдипломно обучение в Медицинския университет в Пловдив

Изх. № РУО1-27571/05.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-27011/30.08.2023 г. от Медицинския университет в Пловдив, отдел „Следдипломно обучение“ Ви уведомявам, че през месец октомври 2023 г. стартират курсове в два семестъра по „Приложна позитивна психология“ и по „Детско-юношеска психология“.

За контакти относно условията за участие и срокът за подаване на документите: тел. 032/200717 и електронни адреси: [email protected] и [email protected].

Моля да сведете информацията до педагогическите специалисти в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД