Служебни бележки за полагане на изпити от НВО VII клас

Изх. № РУО1-21957/10.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА НВО В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в Единната информационна система за изпити и прием вече са налични служебните бележки за полагане на изпити от НВО.

На служебните бележки трябва да се постави изходящ номер и да се предоставят на всеки ученик, като следва да обърнете внимание, че в тях е кодът за достъп до сайта https://infopriem.mon.bg, в който учениците ще могат да:

  • проверяват резултатите от изпитите от НВО и от изпитите за проверка на способностите;
  • подават заявления за класиране;
  • проверяват резултатите от първо, второ и трето класиране.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД