Служебни бележки за явяване на НВО – VII клас

№ РУО1-12589/ 02.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ

В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите по провеждане на националното външно оценяване в VII клас до края на утрешния ден (03.06.2020 г.) на официалните училищни пощи ще получите служебните бележки за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО за учениците от Вашето училище.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД