СМГ „Паисий Хилендарски“ работи успешно в режим на обучение в електронна среда

СМГ „Паисий Хилендарски“ работи успешно в режим на обучение в електронна среда

Екипът на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ показа нагледно, че училището не е сграда или локация, а общност. Само за два дни (14 и 15 март 2020 г.) със задружни усилия екипът на СМГ подготви виртуалните класни стаи за своите ученици, които още в понеделник (16 март 2020 г.) с огромен ентусиазъм и завидна активност започнаха обучение в електронна среда, което максимално се доближава до присъственото обучение в училище. Часовете се водят по утвърденото седмично разписание за втория учебен срок, като учениците има жив контакт със своите учители и използват по най-добрия възможен начин всички възможности на Microsoft teams и на Office 365. В сряда (18.03.2020 година) бяха обхванати 100% от учениците, като посещаемостта на учебните занятия от разстояние на моменти надминава дори тази от присъствените занимания в училище от предходните няколко седмици. Учителите организират беседи, показват презентации, видео съдържание и смело експериментират, използвайки информационните технологии в обучението. Учениците участват активно в часовете, правят тестове, получават и изпълняват задачи. Цялата семейна общност вярва, че това е начина в тази ситуация да се постигне възможно най-качествено обучение, което да позволи на учениците от гимназията да продължат да постигат високите резултати към които се стремят. В крайна сметка училището наистина може да съществува навсякъде стига да я има волята, да го има желанието и да я има силната връзка между учители и ученици.