Софийската опера и балет представя три български оперни заглавия

Изх. №РУО1-15258/21.04.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-154/20.04.2022 г., вх. №РУО1-15098/20.04.2022 г. приложено Ви изпращам постъпило в Министерство на образованието и науката писмо от акад. проф. Пламен Карталов – директор на Софийската опера и балет, във връзка с инициатива за представяне на три български оперни заглавия за честване на Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД