Софийски дни на четенето

Изх. №РУО1-17035/09.05.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град РУО – София-град инициира Софийски дни на четенето в периода от 11 до 24 май 2022 г.

За провеждане на инициативата детските градини и училищата могат да организират дейности, като:

  • създаване на аудио книги, четене в интернет, състезания по грамотност – четивна, медийна; драматизации, творческо писане и др. според интересите на учениците
  • съвместно събитие с библиотека, читалище, музей, галерия, театър, Център за подкрепа на личностното развитие;
  • съвместно събитие с друга детска градина или училище.

Моля да се включите в Софийските дни на четенето, като организирате посочените или сходни дейности съобразно с възможностите на Вашето детско заведение или училище.

Информирайте за всяка осъществена дейност, като в деня на провеждането изпратите кратко съобщение, илюстрирано (по възможност) със снимков материал, на адрес [email protected]

В рамките на Софийските дни на четенето на 2 юни 2022 г. на паметника на Васил Левски РУО – София-град ще осъществи ритуалното четене на стихотворенията от сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“ като част от проекта „В пантеона на Свободата“. За реализацията на инициативата очакваме да запознаете учителите и учениците от Вашето училище и да съдействате на желаещите да се включат в хоровото четене на стихотворението „Хаджи Димитър“. За целта от особено значение е учениците да бъдат подпомогнати от учителите по български език и литература за разбирането, познаването и правилното произнасяне на текста на творбата. Моля в срок до 20.05.2022 г. да информирате РУО – София-град, като подадете броя на участниците и името, телефонния номер и електронния адрес на учителя, определен за координатор от училището,  на адрес [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1371/04.05.2022 г. на началника на РУО – София-град)