Софийски дни на четенето

Изх. №РУО1- 15559/26.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за дейността РУО – София-град инициира Софийски дни на четенето в периода от 29 май до 2 юни 2023 г.

За провеждане на инициативата детските градини и училищата могат да организират дейности, като:

– създаване на аудио книги, четене в интернет, състезания по грамотност – четивна, медийна; драматизации, творческо писане и др. според интересите на учениците;

– съвместно събитие с библиотека, читалище, музей, галерия, театър, Център за подкрепа на личностното развитие;

– съвместно събитие с друга детска градина или училище.

Моля да се включите в Софийските дни на четенето, като организирате посочените или сходни дейности съобразно с възможностите на Вашето детско заведение или училище.

Информирайте за всяка осъществена дейност, като в деня на провеждането изпратите кратко съобщение на адрес [email protected]

В рамките на Софийските дни на четенето на 2 юни 2023 г., от 11:00 до 12:15 ч., на паметника на Васил Левски ще се осъществи проектът „В пантеона на Свободата“ – ритуално четене на стихотворенията на Христо Ботев от сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“, организиран от  РУО – София-град и Столична община.

За реализацията на инициативата очакваме да запознаете учителите и учениците от Вашето училище и да съдействате на желаещите да се включат в хоровото четене на стихотворението „Хаджи Димитър“. За целта от особено значение е учениците да бъдат подпомогнати от учителите по български език и литература за разбирането, познаването и правилното произнасяне на текста на творбата.

Необходимо е да припомните на всички участници да спазват правилата за поведение на обществени места.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД