Софийски математически турнир за ученици от I до VII клас

Изх. № РУО1-29248/14.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Софийска градска секция към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-29074/11.10.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и първи Софийски математически турнир за ученици от до VII клас ще се проведе на 09 ноември 2019 г. (събота).

Информация за организиране и провеждане на турнира може да получите на сайта http://smbsofiagrad.wordpress.com. Обобщеното класиране на учениците, получили над 50% от максималния резултат ще бъде публикувано на същия сайт. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1664/ 09.10.2019 г.

на министъра на образованието и науката)