Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи

Изх. № РУО1-42090/30.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-42019/29.11.2022 г. Асоциация „Българска книга“ информира, че от 6 до 11 декември 2022 г. в мраморното фоайе на НДК ще се проведе петото зимно издание на Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи. Фестивалът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката.

Официалното откриване е от 11.00 часа.

Моля да запознаете учителите, децата и учениците от Вашата образователна институция с програмата на фестивала.

Приложение: програма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВЕРОНИКА КИРИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – София-град

(съгласно заповед № РД02-3485/21.11.2022 г. на началника на РУО – София-град)