Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи

Изх. № РУО1-42857/07.12.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-42785/06.12.2022 г. Ви уведомявам, че в периода 6 – 11 декември 2022 г. ще се проведе петото издание на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи с тематичен фокус „Четене с разбиране“.

Фестивалът ще се проведе в Националния дворец на културата (мраморно фоайе) едновременно с четиридесет и деветото издание на Софийския международен панаир на книгата и десетото издание на Софийския международен литературен фестивал.

Фестивалните събития са с вход свободен и се организират от Асоциация „Българска книга“ (АБК) със съдействието на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Столичната община.

За организиране на групови посещения може да се обърнете за информация към Анна-Мария Георгиева от АБК — 0888 288370; [email protected].

Моля да запознаете учителите, децата и учениците от Вашата образователна институция с програмата на фестивала.

Приложение: програма на фестивала

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД