Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи „Отвъд буквите“

Изх. №РУО1-38480/23.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-399/19.11.2021 г., вх. №РУО 1-38285/22.11.2021 г. Ви уведомявам, че в периода 7-12 декември 2021 г. за четвърта поредна година Асоциация „Българска книга“ организира Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи „Отвъд буквите“, който ще се проведе в онлайн формат. Програмата ще бъде обявена в началото на месец декември 2021 година на официалната страница на фестивала: https://kids.literaryfest.org/, който ще се излъчва във Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/SofiaChildrenandYouthLiteraryFest.

Моля за Вашето съдействие информацията за събитието да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД