Софийски фестивал на науката 2020 г.

Изх. № РУО1-25405/21.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на British Council  вх.№РУО1-25056/18.09.2020г., Ви уведомявам, че British Council   организира Софийски фестивал на науката,  който ще се проведе онлайн в периода 28.09.2020 г. – 02.10.2020 г.

При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям програмата на фестивала.

Приложения:

  1. Програма за Софийски фестивал на науката 2020 г.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД