Спешни справки!

Изх. № РУО1-30928/ 31.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерството на образованието, № 9105-57/09.02.2018 г. с вх. №  РУО1-3384/09.02.2018 г. в РУО – София-град, с искане на регулярна информация от образователните институции за осигурено видеонаблюдение и назначени медицински специалисти, моля в срок до 15:00 ч. на 01.11.2019 г. да попълните приложените справки за учебната 2019/ 2020 г.:

ЗА УЧИЛИЩАТА

  1. Справка за медицинските специалисти, работещи в училищата през учебната 2019/2020 година;
  2. Справка за осигурено видеонаблюдение през учебната 2019/2020 година;

ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

  1. Справка за осигурено видеонаблюдение през учебната 2019/2020 година;

С извинение за кратките срокове и пожелание за приятни празнични дни!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД